Palliatieve zorg vanuit het hart

Met elkaar: de cliënt, diens naasten en wij als klein en toegewijd team. Samen kunnen doen wat nodig is.
Want zorgen doe je samen. 

Leven tot het afscheid, in de eigen vertrouwde omgeving

Leven tot het afscheid, in de eigen vertrouwde omgeving

  • Blijft u het liefst in uw eigen vertrouwde omgeving met uw dierbaren?
  • Wilt u volledige zorg om u heen, van de verpleegkundige zorg aan uw bed
    tot en met het wasje, licht huishoudelijk werk, de maaltijd bereiden?
  • Wenst u dat alles u uit handen wordt genomen of juist dat u geassisteerd wordt?
  • Vindt u het fijn dat uw familie zich ondersteund voelt?
  • Wilt u alleen gediplomeerde professionals naast u?

Als klein en sterk team omringen we u met warme zorg. Zorg met het hart, kundig en met aandacht. Met gevoel voor waardigheid en autonomie. LaresZorgt is gespecialiseerd in terminale zorg thuis, zorg in de laatste levensfase. 

Terminale zorg

U krijgt zorg, naar gelang uw behoefte. U kunt rekenen op in korte tijd georganiseerde (24 uurs) zorg. Zowel specifieke verpleegkundige zorg aan bed, als licht huishoudelijk werk.

Wij ontlasten de familie 

De familie hoeft niet langer alleen te staan in de zorg voor hun dierbare. Zij worden ondersteund door het bieden van een luisterend oor en het overnemen van taken. 

Kwaliteit

Goede zorg brengt rust en vertrouwen. Die is nodig in een tijd, waarin er al zo veel van u gevraagd wordt. 

“Je geborgen
voelen is
zo belangrijk."