Kwaliteit is onze basis
Wij hechten grote waarde aan warme, deskundige zorg.
Die vullen we aan met humor, doorzettingsvermogen, geduld en een luisterend oor.

Beroepseisen
Wij zijn allen gediplomeerd: verzorgende of (indicerend wijk-) verpleegkundige en aangesloten bij het kwaliteitsregister zorg.

Daarbij voldoen wij aan alle eisen die de overheid en de beroepsgroep aan ons stelt:

  • Het volgen van trainingen en e-learnings die noodzakelijk zijn om de kwaliteit van ons handelen te garanderen.
  • De leidraad van de Nationale Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden is onze basis voor ons professioneel handelen.
  • We voldoen aan het KIWA keurmerk.
  • We hebben allen een aansprakelijkheidsrisicoverzekering.
  • We kunnen desgevraagd een VOG (verklaring omtrent gedrag) overleggen, afgegeven door het Ministerie van Justitie.

“Toen wij het
niet meer wisten,
waren jullie daar."