Samen met u wordt uw zorg-arrangement vormgegeven en kijken we naar de kosten: wat wordt vergoed door de zorgverzekeraar en wat is uw eigen bijdrage. Waar mogelijk ondersteunen wij u in dit proces.

Iedereen in Nederland is verplicht verzekerd voor ziektekosten. U komt in aanmerking voor vergoeding vanuit deze (basis)verzekering, indien u aanspraak maakt op geïndiceerde zorg. Wij kunnen de indicatie stellen, waarna deze wordt ingestuurd naar uw zorgverzekeraar. Indien de indicatie wordt toegekend, kunt u deze zorgkosten declareren. Alleen toegekende zorg is declarabel. Indien u zorg wilt, die valt buiten de toekenning, dan bent u vrij om dit aan ons te vragen. Dit wordt particuliere zorg genoemd.

Voor informatie over kosten, vergoeding of anderszins, neem gerust contact met ons op.

“Wat fijn dat
jullie zo duidelijk
uitleggen hoe het zit."