Terminale
zorg
bij u thuis

Wat kunnen wij voor u betekenen
U krijgt zorg, naar gelang uw behoefte.
U kunt rekenen op in korte tijd georganiseerde (24 uurs) zorg. Zowel specifieke verpleegkundige zorg aan bed, als licht huishoudelijk werk voor uw dagelijks leven.

Palliatieve terminale zorg
Palliatieve terminale zorg is de zorg in de laatste levensfase, gericht op comfort en verlichting van klachten.
Behandelingen zijn gestopt omdat deze niet langer als zinvol worden beschouwd. Afscheid nemen komt dichterbij, het laatste loslaten. Dat vraagt om zo min mogelijk last van klachten en vermoeidheid. En om ruimte en tijd. Om alleen te zijn of juist in elkaars nabijheid. Hoewel afscheid nemen vaak in stapjes gaat, zegt men ook “Je kunt het maar één keer goed doen”. En je wilt het graag goed doen. Voor jezelf en de ander.
Familie, naasten, geliefden: je deelt met elkaar je geschiedenis. Soms moeizaam, soms vanzelfsprekend.
Uw geloofsovertuiging of culturele achtergrond is van belang. Een gesprek over levensvragen, met een geestelijk verzorger of iemand uit uw eigen kring, kan wellicht passend voor u zijn. Samen met u en uw dierbaren kijken we waar u behoefte aan heeft.

Rust, gezelligheid, muziek, comfort, een veilig gevoel. Zodat u met uw dierbaren een waardevolle tijd heeft.

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op.

“U kunt weer
partner, zoon of 
dochter zijn in plaats
van mantelzorger."